Často kladené otázky - FAQ

V tejto sekcii nájdete odpovede na najčastejšie kladené otázky. Zoznam otázok sa snažíme priebežne dopĺňať. V prípade, že ste nenašli odpoveď na svoju otázku, kontaktujte nás, prosím, e-mailom alebo prostredníctvom on-line formulára.

Čo od vás potrebujeme?

Predovšetkým pomoc a podporu pre tento projekt. Iste viete aká dôležitá je pre obec a mesto občianska vybavenosť. Tá, žiaľ, v obci Chorvátsky Grob stále nie je dostatočná a záujem o miesto v škole či škôlke prevyšuje kapacitné možnosti existujúcich zariadení. Aj preto sme sa rozhodli spoločnými silami realizovať projekt výstavby novej materskej školy a pozývame vás stať sa spolutvorcami tohto spoločensky zodpovedného diela.

Prečo by ste mali finančne podporiť tento projekt?

Ak vám záleží na rozvoji obce, v ktorej žijete alebo podnikáte a vnímate výchovu a rozvoj detí ako dôležitú súčasť spoločenskej zodpovednosti, sme presvedčení, že nebudete môcť povedať „nie“ podpore tohto projektu.

Ako máme nastavené financovanie tohto projektu?

Na výstavbu MŠ chceme čerpať prostriedky primárne z Plánu obnovy, z vlastných zdrojov a úveru z banky. Napriek tomu potrebujeme približne 150 – 200 tis. eur od darcov, ktorí nám pomôžu s týmto ušľachtilým projektom.

Aké budú v materskej škole mesačné poplatky za dieťa?

Podmienkou čerpania financií z Plánu obnovy je, že suma mesačného poplatku na dieťa nesmie presiahnuť sumu, ktorou bude na dieťa prispievať štát, čo je približne 250 eur mesačne. Našim plánom je mať tento poplatok nastavený výrazne nižšie, približne na štvrtinu oproti iným Montessori materským školám v okolí. Víziou tejto materskej školy je, aby bola prístupná aj pre deti z viacdetných rodín, prípadne rodín s nižším príjmom. Nejde teda o klasický obchodný model, v rámci ktorého majú súkromní zriaďovatelia nastavené aj niekoľkonásobne vyššie mesačné platby.

Prečo zriaďovateľom materskej školy nie je občianske združenie?

Financovanie projektu je plánované okrem prostriedkov z Plánu obnovy aj čerpaním komerčného úveru. Po úvodných konzultáciách s bankami tieto požadujú, aby za projektom stáli konkrétne osoby, ktoré prevezmú zodpovednosť v prípade komplikácií. Samotnému občianskemu združeniu by prostriedky neposkytli, a preto je OZ iba čiastočným vlastníkom s.r.o.

Všetky finančné prostriedky, ktoré sa nám v OZ podarí získať na tento účel, zostanú majetkom OZ. Budú použité na vklad do imania spoločnosti (podiel OZ), prípadne budú do spoločnosti požičané. Konečným prijímateľom budú nakoniec deti a ich rodiny.

Akým spôsobom môžete byť informovaní o napredovaní projektu?

Najnovšie informácie o napredovaní projektu budeme priebežne uverejňovať na našej webovej stránke a rovnako na sociálnych médiach. Ak nechcete zmeškať žiadnu informáciu, ponúkame Vám možnosť dostávať informácie mailom.