Materská škola Dobrého pastiera

Moderná kresťanská materská škola s prvkami Montessori pedagogiky založená na pilieroch hodnôt a kvality vzdelávania

Klubík Srdce pre deti - Kráčame spolu, s.r.o.

O nás

Sme obyvatelia obce Chorvátsky Grob, časť Čierna voda. Už osem rokov (od januára 2016) sa venujeme výchove detí predškolského veku prostredníctvom detského kresťanského klubu Klubík Srdce pre deti. Na tento účel sme v roku 2020 založili občianske združenie Klubík Srdce pre deti. Tento projekt je financovaný výlučne z darov a podielov zaplatenej dane. Aktuálne záujem rodičov presahuje kapacitné možnosti Klubíka a preto sme sa rozhodli povýšiť toto dielo na materskú školu. Za účelom zriadenia materskej školy sme v septembri 2023 založili spoločnosť Kráčame spolu, s.r.o..

Michal
Klubík považujeme za úžasné dielo a sme zaň veľmi vďační. Kombinácia profesionality a láskavého prístupu učiteliek, Katechéz Dobrého pastiera aj cudzieho jazyku ako súčasti týždenného programu, či jasne hodnotové ukotvenie Klubíka sú pre nás zárukou, že naše deti dostanú v kľúčovom období svojho vývoja ten správny mix pre svoj vedomostný, osobnostný aj hodnotový rast. 
Lucia
Klubík Srdce pre deti zo srdca odporúčam. Našli sme v ňom to, čo som pre našu dcérku hľadala - rešpektujúci prístup, výchovu k hodnotám a samostatnosti, prvky Montessori pedagogiky, zaujímavý program a takú príjemnú, až rodinnú atmosféru. Cítiť, že to robíte s láskou k deťom a za to veľké ďakujem!
Elena
Za Klubíkom jazdíme už zopár rokov. Vychovali nám v ňom tri deti. Pani učiteľkám sme nesmierne vďační. Majú jasno v hodnotách a dôsledne a s láskou ich vyžadujú od detí. Deti vedú k pracovitosti, poriadnosti, úcte a s úžasom pozorujú a spoznávajú zákonitosti života. Sú výborne pripravené do školy a aj doma nás všeličomu naučia. Cítiť rodinnú atmosféru a aj medzi nami navzájom vzniklo pekné komunitné spoločenstvo.
Simona
Dcérka chodí do Klubíku rada a vracia sa poobede domov šťastná. Miluje poobednú siestu v Klubíku, keď pani učiteľka číta starostlivo vybrané knižky, a často mi potom doma rozpráva, čo sa nové v Klubíku naučila a o čom si čítali. Veľa ráz sa mi stáva, že vie o kvietkoch či zvieratkách viac než ja. Aj keď dcéru vozíme do Klubíku z Bratislavy, absolútne to stojí za to. Ja ako mama mám srdce na mieste a cítim vďačnosť za tento dar.
Zámer

O projekte

Materská škola Dobrého pastiera sa má nachádzať v obci Chorvátsky Grob, časť Čierna voda, lokalita Hrudky, na pozemku o výmere 1800 m2 určenom na občiansku vybavenosť.

Dvojpodlažná budova materskej školy so zastavanou plochou 540 m2 zahŕňa päť tried, jedáleň s výdajňou stravy a príslušné obslužné priestory. V areáli chceme vybudovať detské ihrisko, altánok s miestom na opekanie a vyvýšené záhony slúžiace pre výchovu k starostlivosti o životné prostredie.

Vízia materskej školy

Obdobie od narodenia do 6 rokov je najvýznamnejším obdobím z hľadiska budovania charakteru dieťaťa. V tomto období dieťa získava schopnosť sústrediť sa, absorbuje všetky podnety z okolia a veľmi prirodzene rozvíja svoje schopnosti. Uvedomujeme si zodpovednosť pri sprevádzaní detí v tomto období. 
  • Pripravené prostredie prispôsobené deťom

  • Vedenie k samostatnosti a sebaobsluhe

  • Rešpektujúci prístup, nenásilná komunikácia a vzájomná úcta

  • Individuálny prístup ku každému dieťaťu

  • Spolupráca s rodičmi

  • Priestor pre logopéda / špeciálneho pedagóga / psychológa

Financovanie projektu

Na realizáciu projektu chceme čerpať prostriedky z plánu obnovy a tiež komerčný úver z banky. Napriek tomu však potrebujeme získať ďalších 150 -200 tis. eur od  darcov. 
Celkové odhadované náklady
 príprava, výstavba, pozemok, zariadenie, ihrisko

2 806 000 €

Vlastné zdroje vopred

Projektová dokumentácia, náklady na verejné obstarávanie a riadenie projektu, poplatky na ÚR a SP, inžinerskogeologický a hydrogeologický prieskum, hluková štúdia

57 000 €

Dotácia z plánu obnovy

17 388€ na 1 vytvorené miesto v MŠ 

2 086 560 €

Potreba dofinancovania

Rozdiel medzi celkovými nákladmi a dotáciou s prostriedkami vopred

663 000 €

Úver z banky 

80% zo sumy potrebnej na dofinancovanie zámeru

530 400€

Ďalšie zdroje 

20% potreba vlastných zdrojov na dofinancovanie zámeru požadovaná bankou

132 600 €

Podporte nás

Výstavbu Materskej školy Dobrého pastiera môžete podporiť finančne prostredníctvom občianskeho združenia Klubík Srdce pre deti. Na tento účel sme zriadili aj transparentný účet.

Prostriedky, ktorými nás podporíte, použije OZ na vklad do imania spoločnosti ako svoj podiel alebo ako pôžičku spoločnosti. Zostanú tak výlučne vlastníctvom občianskeho združenia.

transparentný účet            SK31 8330 0000 0021 0272 8966
bežný účet                                 SK95 8330 0000 0020 0187 4489
Údaje pre poukázanie 2% (alebo 3%) z dane:
Názov: Klubík Srdce pre deti
Právna forma: občianske združenie
Sídlo: Hviezdoslavova 1727/12, 900 25 Chorvátsky Grob
IČO: 53217861

Predvyplnené vyhlásenie o poukázaní podielu si stiahnite a vyplňte kliknutím na tento link.

Napíšte nám

V prípade akýchkoľvek otázok budeme radi, keď nás budete kontaktovať prostredníctvom nasledujúceho formulára.
Názov E-mail Správa Potvrdiť